من و تو

من و تو

و آن گاه خود را کلمه ای می یابی که معنایت منم

و مرا صدفی که مرواریدم تویی

و خود را اندامی که روحت منم

و مرا سینه ای که دلم تویی

و خود را معبدی که راهبش منم

و مرا قلبی که عشقش تویی

و خود را شبی که مهتابش منم

و مرا قندی که شیرینی اش تویی

و خود را طفلی که پدرش منم

و مرا شمعی که پروانه اش تویی

و خود را انتظاری که موعودش منم

و مرا التهابی که آغوشش تویی

و خود را هراسی که پناهش منم

و مرا تنهایی که انیسش تویی

و ناگهان

سرت را تکان می دهی و می گویی:

نه ، هیچ کدام .

هیچ کدام این ها نیست ، چیز دیگری است.

یک حادثه ی دیگری و خلقت دیگری

و داستان دیگری است

و خدا آن را تازه آفریده است.

دکتر علی شریعتی

/ 3 نظر / 14 بازدید
علیرضا فروهر

خیلی زیبا ست بهت تبریک میگم یک حادثه ی دیگری ، خلقت دیگری و داستان دیگری است. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گلمند

خداوندا از امروزم گریزانم که در بغض گران قلب خود یکریز گریانم و" اندوهی"به دل دارم که "می سوزد از آن اعماق چشمانم" خداوندا از امروزم گریزانم که بیهوده در این ساعات لغزانم وگویا ماجرای تلخ چشمانم به پایان می رسد روزی که هیچ از آن نمی دانم به فردایی می اندیشم که می پرسند ازمیزان ایمانم ومن خاموش می مانم

محمد صامت تقی زاده

تحسین بر ذوق و اراده ارزشمند شما، چون در ادامه راهی که شروع نموده اید، قریحه و ذوقتان بالنده تر خواهد شد و به تبع آن نوشته و آثار ارزشمندی را از خود به جا خواهید گذاشت. بی تردید نوشته های ارزشمند منشاء آثار مفید در هر جامعه ای می باشند. موفقیّت قرین راهتان باد.